Toevoegen van bekwaamheid en het aantal jaren ervaring aan skills in LinkedIn 1


Op LinkedIn is het eenvoudig om skills toe te voegen aan je profiel.
Ook is het mogelijkheid om hierbij je bekwaamheid / niveau en het aantal jaren ervaring bij aan te geven. Ga hiervoor naar Profile > Edit Profile.

Klik op je profiel pagina bij Skills op Edit.

Klik nu op 1 van je skills. Geef bij Proficiency aan welk niveau daar bij past.
Ben je beginner, intermediate, advanced of een expert van deze skill.

Hierna kun je het aantal jaren ervaring van deze skill aangeven.

Klik als laatste op Save changes.


Bekijk via View Profile het resultaat.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Toevoegen van bekwaamheid en het aantal jaren ervaring aan skills in LinkedIn