Advanced


1
Op LinkedIn is het eenvoudig om skills toe te voegen aan je profiel. Ook is het mogelijkheid om hierbij je bekwaamheid / niveau en het aantal jaren ervaring bij aan te geven. Ga hiervoor naar Profile > Edit Profile. Klik op je profiel pagina bij Skills op Edit. Klik nu […]

Toevoegen van bekwaamheid en het aantal jaren ervaring aan skills ...