Skills toevoegen op je linkedIn profiel 2


Het is eenvoudig om Skills toe te voegen aan je LinkedIn profiel.
Ga naar je profiel op LinkedIn.
Ga naar het veld Skills en klik op +Add a skill.
Voeg nu je Skill toe door deze te zoeken in de searchbalk en klik op Add.
Je hebt de mogelijkheid om op deze manier 50 skills toe te voegen.

Als je op de pagina van de skill klikt via je profiel zie je de volgende informatie.
Algemene info over de skill en een link naar de info op Wiki.
Related skills, en de professionals met deze skill.
Related Companies, vacatures, groepen en locaties.

Het voordeel van deze skills zijn dat iedereen steeds meer dezelfde omschrijvingen gaat gebruiken. Bij het zien van een skill op een ander profiel je deze ook eenvoudig kan
toevoegen.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Skills toevoegen op je linkedIn profiel