Social Media Strategie
• Bedrijfsdoelstellingen , vertalen naar een Social Media Strategie.
• Onderwerpen bepalen “waar praten we over”.
• Onderbouwde Platform selectie.
• Doelstellingen bepalen
• Benodigde Skills
• Randvoorwaarden

maurits