Het verplaatsen van je kringen in Google+ 1


Het is eenvoudig om kringen te verplaatsen en hierdoor de volgorde
van de lijst aan te passen. Hierdoor is het gebruiksvriendelijker om nieuwe
leden toe te voegen in je kringen. Het onderstaande filmpje geeft dit duidelijk weer.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Het verplaatsen van je kringen in Google+